20 Μαρτίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Η πρώτη σου αγάπη… έπαινος και έλεγχος!

Περιάλης Αντώνης – Η πρώτη σου αγάπη… έπαινος και έλεγχος!

Κυριακή – 20/03/2022

Περικοπή: Αποκάλυψη 2:1-7

1 ΠΡΟΣ τον άγγελο της εκκλησίας, που [είναι] στην Έφεσο, γράψε: Αυτά λέει εκείνος που κρατάει τα επτά αστέρια στο δεξί του χέρι, που περπατάει στο μέσον των επτά χρυσών λυχνιών·
2 ξέρω τα έργα σου, και τον κόπο σου, και την υπομονή σου, και ότι δεν μπορείς να υποφέρεις τούς κακούς· και δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι απόστολοι, και δεν είναι· και τους βρήκες όχι γνήσιους.
3 Και υπέφερες, και έχεις υπομονή, και για το όνομά μου κοπίασες, και δεν απέκαμες.
4 Όμως, έχω [κάτι] εναντίον σου, επειδή άφησες την πρώτη σου αγάπη.
5 Θυμήσου, λοιπόν, από πού ξέπεσες, και μετανόησε, και κάνε τα πρώτα έργα· ειδάλλως, έρχομαι σε σένα γρήγορα, και θα κινήσω τη λυχνία σου από τον τόπο της, αν δεν μετανοήσεις.
6 Έχεις, όμως, τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία μισώ και εγώ.
7 Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Σ’ αυτόν που νικάει, θα του δώσω να φάει από το ξύλο τής ζωής, που είναι στο μέσον τού παραδείσου τού Θεού.