24 Μαΐου 2015

Περιάλης Αντώνης – Ιησούς, η χαρά της γιορτής

Περιάλης Αντώνης – Ιησούς, η χαρά της γιορτής

Κυριακή – 24/05/2015

Περικοπή: Κατά Ιωάννην 2:1-12

1 ΚΑΙ την τρίτη ημέρα έγινε γάμος στην Κανά τής Γαλιλαίας· και εκεί ήταν η μητέρα τού Ιησού.
2 Προσκλήθηκε, μάλιστα, στον γάμο και ο Ιησούς και οι μαθητές του.
3 Και επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα τού Ιησού λέει σ’ αυτόν: Δεν έχουν κρασί.
4 Ο Ιησούς λέει σ’ αυτή: Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα; Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου.
5 Η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: Κάντε ό,τι σας λέει.
6 Και υπήρχαν εκεί έξι υδρίες πέτρινες, οι οποίες κείτονταν σύμφωνα με τη συνήθεια του καθαρισμού των Ιουδαίων, που η κάθε μία χωρούσε δύο ή τρία μέτρα.
7 Ο Ιησούς λέει σ’ αυτούς: Γεμίστε τις υδρίες με νερό. Και τις γέμισαν μέχρι επάνω.
8 Και τους λέει: Αντλήστε τώρα και φέρτε στον αρχιτρίκλινο. Και έφεραν.
9 Και καθώς ο αρχιτρίκλινος γεύτηκε το νερό, που είχε μεταβληθεί σε κρασί, και δεν ήξερε από πού είναι, (οι υπηρέτες, όμως, που είχαν αντλήσει το νερό, ήξεραν), ο αρχιτρίκλινος φωνάζει τον νυμφίο,
10 και του λέει: Κάθε άνθρωπος βάζει πρώτα το καλό κρασί, και αφού πιουν πολύ, τότε το κατώτερο· εσύ φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα.
11 Αυτή την αρχή των θαυμάτων έκανε ο Ιησούς στην Κανά τής Γαλιλαίας, και φανέρωσε τη δόξα του, και πίστεψαν σ’ αυτόν οι μαθητές του.
12 Ύστερα απ’ αυτό, κατέβηκε στην Καπερναούμ, αυτός και η μητέρα του, και οι αδελφοί του, και οι μαθητές του· και έμειναν εκεί όχι πολλές ημέρες.