19 Ιανουαρίου 2023

Περιάλης Αντώνης – Ήρθε ο Κύριος με μυριάδες αγίων!

Περιάλης Αντώνης – Ήρθε ο Κύριος με μυριάδες αγίων!

Τετάρτη 18/01/2023

10 Κι αυτοί, όσα μεν δεν ξέρουν, [τα] βλασφημούν· όσα, όμως, σαν τα άλογα ζώα, από ένστικτο ξέρουν, σ’ αυτά φθείρονται.
11 Αλλοίμονο σ’ αυτούς· επειδή, περπάτησαν στον δρόμο τού Κάιν, και για χάρη μισθού ξεχύθηκαν στην πλάνη τού Βαλαάμ, και απολέστηκαν στην αντιλογία τού Κορέ.
12 Αυτοί είναι κηλίδες στις αγάπες σας, οι οποίοι συμποσιάζουν άφοβα, βόσκουν τον εαυτό τους· [είναι] άνυδρα σύννεφα, περιφερόμενα από ανέμους· [είναι] φθινοπωρινά δέντρα, άκαρπα, που πέθαναν δύο φορές, ξεριζωμένα·
13 [είναι] άγρια κύματα της θάλασσας, που αφρίζουν τις δικές τους μορφές ντροπής· [είναι] αστέρια που περιπλανιούνται, για τους οποίους το βαθύ σκοτάδι είναι φυλαγμένο στον αιώνα.
14 Προφήτευσε, μάλιστα, γι’ αυτούς και ο Ενώχ, έβδομος μετά τον Αδάμ, λέγοντας: «Να! ήρθε ο Κύριος με μυριάδες αγίων του,
15 για να κάνει κρίση ενάντια σε όλους, και να ελέγξει όλους τούς ασεβείς απ’ αυτούς, για όλα τα έργα τής ασέβειάς τους, που έπραξαν, και για όλα τα σκληρά [λόγια], που μίλησαν εναντίον του οι ασεβείς αμαρτωλοί.
16 Αυτοί είναι γογγυστές, μεμψίμοιροι, που περπατούν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους· και το στόμα τους μιλάει υπερήφανα, και κολακεύουν πρόσωπα για χάρη ωφέλειας.