13 Φεβρουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Κάμπτω τα γόνατά μου στον Πατέρα! (Μάθημα 7ο)

Περιάλης Αντώνης – Κάμπτω τα γόνατά μου στον Πατέρα! (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη – 13/02/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 3:14-21 (Μάθημα 7ο)

14 Γι’ αυτό, λυγίζω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα τού Kυρίου μας Iησού Xριστού,
15 από τον οποίο κάθε πατριά στους ουρανούς και επάνω στη γη ονομάζεται·
16 για να σας δώσει σύμφωνα με τον πλούτο τής δόξας του να κραταιωθείτε με δύναμη διαμέσου τού Πνεύματός του στον εσωτερικό άνθρωπο·
17 ώστε, ο Xριστός, διαμέσου τής πίστης, να κατοικήσει μέσα στις καρδιές σας·
18 για να μπορέσετε, ριζωμένοι και θεμελιωμένοι με αγάπη, να καταλάβετε μαζί με όλους τούς αγίους, ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, και το βάθος και το ύψος·
19 και να γνωρίσετε την αγάπη τού Xριστού, που υπερβαίνει κάθε γνώση, για να γίνετε πλήρεις με ολόκληρο το πλήρωμα του Θεού.
20 Kαι σ’ αυτόν που μπορεί με υπερπερίσσιο τρόπο να κάνει παραπάνω από όλα όσα ζητάμε ή αντιλαμβανόμαστε με τον νου, σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας,
21 σ’ αυτόν ας είναι η δόξα μέσα στην εκκλησία, διαμέσου τού Iησού Xριστού, σε όλες τις γενεές τού αιώνα των αιώνων. Aμήν.