22 Ιανουαρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας! (Μάθημα 12ο)

Περιάλης Αντώνης – Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας! (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη 22/01/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Φιλιππησίους 4:6-9 (Μάθημα 12ο)

6 Μη μεριμνάτε για τίποτε· αλλά, σε κάθε τι, τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου τής προσευχής και της δέησης.
7 Και η ειρήνη τού Θεού, που υπερέχει κάθε νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας διαμέσου τού Ιησού Χριστού.
8 Τέλος, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή, και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε.
9 Εκείνα που και μάθατε, και παραλάβατε, και ακούσατε, και είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε· και ο Θεός τής ειρήνης θα είναι μαζί σας.