16 Ιουνίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Κανένας να μην είναι άκαρπος!

Περιάλης Αντώνης – Κανένας να μην είναι άκαρπος!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 16/06/2019

Προς Τίτον 3:14

14 Ας μαθαίνουν, μάλιστα, και οι δικοί μας να προϊστανται σε καλά έργα στις ουσιαστικές ανάγκες, για να μη είναι άκαρποι.