27 Σεπτεμβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Καρποφορώντας με το Πνεύμα! (Μάθημα 11ο)

Περιάλης Αντώνης – Καρποφορώντας με το Πνεύμα! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 27/09/2017

Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 5:22-26 (Μάθημα 11ο)

22 Ο καρπός, όμως, του Πνεύματος είναι: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια·
23 ενάντια στους ανθρώπους αυτού του είδους δεν υπάρχει νόμος.
24 Και όσοι είναι τού Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες.
25 Αν ζούμε σύμφωνα με το Πνεύμα, ας περπατάμε και σύμφωνα με το Πνεύμα.
26 Μη γινόμαστε κενόδοξοι, ερεθίζοντας ο ένας τον άλλον, φθονώντας ο ένας τον άλλον.