15 Αυγούστου 2021

Περιάλης Αντώνης – Μακαρία η πιστεύσασα! (παρθένος Μαρία, τότε και σήμερα)

Περιάλης Αντώνης – Μακαρία η πιστεύσασα! (παρθένος Μαρία, τότε και σήμερα)

Κυριακή – 15/08/2021

Περικοπή:  Κατά Λουκάν 1:39-50

39 Και αφού η Μαριάμ σηκώθηκε κατά τις ημέρες αυτές, πήγε με βιασύνη στην ορεινή περιοχή, σε μια πόλη τού Ιούδα·
40 και μπήκε μέσα στο σπίτι τού Ζαχαρία, και χαιρέτησε την Ελισάβετ.
41 Και καθώς η Ελισάβετ άκουσε τον χαιρετισμό τής Μαρίας, το βρέφος σκίρτησε μέσα στην κοιλιά της· και η Ελισάβετ έγινε πλήρης με Άγιο Πνεύμα,
42 και αναφώνησε με δυνατή φωνή, και είπε:
Ευλογημένη εσύ ανάμεσα στις γυναίκες, και ευλογημένος ο καρπός τής κοιλιάς σου.
43 Και από πού σε μένα τούτο, νάρθει η μητέρα τού Κυρίου μου σε μένα;
44 Επειδή, δες, καθώς η φωνή τού χαιρετισμού σου ήρθε στα αυτιά μου, το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου σκίρτησε με αγαλλίαση.
45 Και μακάρια είναι αυτή που πίστεψε· επειδή, θα γίνει η εκπλήρωση όσων ειπώθηκαν σ’ αυτήν από τον Κύριο.
46 Και η Μαριάμ είπε:
Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο,
47 και το πνεύμα μου αγαλλίασε στον Θεό τον σωτήρα μου·
48 για τον λόγο ότι, επέβλεψε επάνω στην ταπείνωση της δούλης του·
επειδή, δες, από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενεές·
49 επειδή, έκανε σε μένα μεγαλεία ο Δυνατός, και άγιο είναι το όνομά του·
50 και το έλεός του είναι σε γενεές γενεών επάνω σ’ εκείνους που τον φοβούνται.