14 Μαΐου 2017

Περιάλης Αντώνης – Μακαρίζουμε όσους κάνουν υπομονή!

Περιάλης Αντώνης – Μακαρίζουμε όσους κάνουν υπομονή!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 14/05/2017

Ιακώβου 5:10-11

10 Πάρτε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπάθειας και της μακροθυμίας τούς προφήτες, οι οποίοι μίλησαν στο όνομα του Κυρίου.
11 Δέστε, μακαρίζουμε αυτούς που υπομένουν· ακούσατε την υπομονή τού Ιώβ, και είδατε το τέλος τού Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι πολυεύσπλαχνος και οικτίρμονας.