2 Ιανουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια! (Μάθημα 1ο)

Περιάλης Αντώνης – Με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 02/01/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 1:1-4 (Μάθημα 1ο)

1 O Παύλος, απόστολος του Iησού Xριστού, με το θέλημα του Θεού, προς τους αγίους που είναι στην Έφεσο, και πιστούς στον Iησού Xριστό·
2 είθε να είναι σε σας χάρη και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Kύριο Iησού Xριστό.
3 Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας τού Kυρίου μας Iησού Xριστού, αυτός που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου τού Xριστού·
4 καθώς μάς έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη·