4 Δεκεμβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Μέσα στον κόσμο λάμπετε ως φωστήρες! (Μάθημα 5ο)

Περιάλης Αντώνης – Μέσα στον κόσμο λάμπετε ως φωστήρες! (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη 04/12/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Φιλιππησίους 2:14-18 (Μάθημα 5ο)

14 Όλα να τα κάνετε χωρίς γογγυσμούς και αμφισβητήσεις·
15 για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, παιδιά τού Θεού, χωρίς ψεγάδι, μέσα σε μια γενεά στρεβλή και διεστραμμένη· ανάμεσα στους οποίους λάμπετε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο,
16 κρατώντας τον λόγο τής ζωής, για καύχημά μου στην ημέρα τού Χριστού, ότι δεν έτρεξα μάταια ούτε μάταια κοπίασα.
17 Αλλά, αν και προσφέρω τον εαυτό μου σπονδή επάνω στη θυσία και στη λειτουργία τής πίστης σας, χαίρομαι και συγχαίρομαι μαζί με όλους εσάς·
18 το ίδιο, μάλιστα, κι εσείς χαίρεστε και συγχαίρεστε μαζί μου.