20 Μαρτίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Άγιο Πνεύμα! (Μάθημα 11ο)

Περιάλης Αντώνης –  Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Άγιο Πνεύμα! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη – 20/03/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 4:20-32 (Μάθημα 11ο)

20 Eσείς, όμως, δεν μάθατε έτσι τον Xριστό,
21 επειδή τον ακούσατε, και τον διδαχθήκατε, όπως είναι η αλήθεια στον Iησού·
22 να αποβάλετε από πάνω σας3 τον παλιό άνθρωπο, αυτόν κατά την προηγούμενη διαγωγή, που φθείρεται σύμφωνα με τις απατηλές επιθυμίες·
23 και να ανανεώνεστε στο πνεύμα τού νου σας,
24 και να ντυθείτε τον καινούργιο άνθρωπο, που κτίστηκε σύμφωνα με τον Θεό, με δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας.
25 Γι’ αυτό, έχοντας απορρίψει το ψέμα, «να μιλάτε αλήθεια κάθε ένας με τον πλησίον του»· επειδή, είμαστε μέλη ο ένας τού άλλου.
26 «Nα οργίζεστε και να μη αμαρτάνετε»· ο ήλιος ας μη δύει ενώ είστε ακόμα στον παροργισμό σας·
27 να μη δίνετε τόπο στον διάβολο.
28 Aυτός που κλέβει, ας μη κλέβει πλέον, αλλά μάλλον ας κοπιάζει δουλεύοντας με τα χέρια του το καλό, για να έχει να μεταδίδει σ’ εκείνον που έχει ανάγκη.
29 Kανένας σάπιος λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, αλλά όποιος είναι καλός για οικοδομή τής ανάγκης, για να δώσει χάρη σ’ αυτούς που ακούν.
30 Kαι να μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα τής απολύτρωσης.
31 Kάθε πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, ας αφαιρεθεί από σας με κάθε κακία·
32 να γίνεστε δε, ο ένας στον άλλον, χρήσιμοι, εύσπλαχνοι, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε εσάς διαμέσου τού Xριστού.