9 Δεκεμβρίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Μη σβήνετε τη φωτιά του Πνεύματος!

Περιάλης Αντώνης – Μη σβήνετε τη φωτιά του Πνεύματος!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 09/12/2018

Προς Θεσσαλονικείς Α’ 5:19-20

19 Το Πνεύμα μη το σβήνετε·
20 προφητείες μη τις εξουθενείτε.