10 Ιουνίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Μια εσχατολογική διόρθωση!

Περιάλης Αντώνης – Μια εσχατολογική διόρθωση!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 10/06/2018

Προς Θεσσαλονικείς Β’ 2:1-2

1 Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, για την παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και την επισύναξή μας σ’ αυτόν,
2 μη σαλευτείτε γρήγορα από το φρόνημά σας ούτε να αναστατώνεστε, ούτε με πνεύμα ούτε με λόγο ούτε με επιστολή, σαν δήθεν να γράφεται από μας, ότι τάχα πλησίασε η ημέρα τού Χριστού.