12 Μαρτίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Μίμηση του Χριστού!

Περιάλης Αντώνης – Μίμηση του Χριστού!

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 12/03/2017

Προς Κορινθίους Α’ 10:31-33, 11:1

31 Είτε, λοιπόν, τρώτε είτε πίνετε είτε κάνετε κάτι, τα πάντα να τα κάνετε προς δόξαν τού Θεού.
32 Μη γίνεστε πρόσκομμα ούτε σε Ιουδαίους ούτε σε Έλληνες ούτε στην εκκλησία τού Θεού·
33 όπως και εγώ, σε όλα αρέσω σε όλους, μη ζητώντας το δικό μου συμφέρον, αλλά εκείνο των πολλών, για να σωθούν.


1 Μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ τού Χριστού.