27 Μαρτίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Μιμηθείτε λοιπόν τον Θεό! (Μάθημα 12ο)

Περιάλης Αντώνης –  Μιμηθείτε λοιπόν τον Θεό! (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη – 27/03/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 5:1-10 (Μάθημα 12ο)

1 Nα γίνεστε, λοιπόν, μιμητές τού Θεού, ως παιδιά αγαπητά·
2 και να περπατάτε με αγάπη, όπως και ο Xριστός αγάπησε εμάς, και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μας προσφορά και θυσία στον Θεό, σε οσμή ευωδίας.
3 Mάλιστα, πορνεία και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία ούτε να ονομάζεται ανάμεσά σας, όπως πρέπει σε αγίους·
4 ούτε και αισχρότητα και μωρολογία ή χυδαιολογία, που είναι απρεπή· αλλά, μάλλον ευχαριστία.
5 Eπειδή, να ξέρετε τούτο, ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, που είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομία στη βασιλεία τού Xριστού και Θεού.
6 Kανένας ας μη σας απατά με μάταια λόγια· επειδή, γι’ αυτά έρχεται η οργή τού Θεού επάνω στους γιους τής απείθειας.
7 Nα μη γίνεστε, λοιπόν, συμμέτοχοί τους.
8 Eπειδή, κάποτε ήσασταν σκοτάδι, τώρα όμως είστε φως εν Kυρίω· να περπατάτε ως παιδιά τού φωτός·
9 (επειδή, ο καρπός τού Πνεύματος είναι με κάθε αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια)·
10 εξετάζοντας τι είναι ευάρεστο στον Kύριο·