19 Ιουνίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Να είσαι θαρραλέος και δυνατός !

Περιάλης Αντώνης – Να είσαι θαρραλέος και δυνατός !

Κυριακή – 19/06/2022

Περικοπή: Ιησούς του Ναυή  1:1-11

1 Και μετά τον θάνατο του Μωυσή, του δούλου τού Κυρίου, ο Κύριος είπε στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, τον υπηρέτη τού Μωυσή, λέγοντας:
2 Ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, πέθανε· τώρα, λοιπόν, αφού σηκωθείς, διάβα αυτόν τον Ιορδάνη, εσύ και ολόκληρος αυτός ο λαός, προς τη γη που εγώ δίνω σ’ αυτούς, στους γιους Ισραήλ.
3 Ολόκληρο τον τόπο επάνω στον οποίο θα πατήσει το πέλμα των ποδιών σας, τον έδωσα σε σας, όπως είχα πει στον Μωυσή·
4 από την έρημο και τούτο τον Λίβανο, και μέχρι τον μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Ευφράτη, ολόκληρη η γη των Χετταίων, και μέχρι τη μεγάλη θάλασσα, προς δυσμάς τού ήλιου, θα είναι το όριό σας.
5 Άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου όλες τις ημέρες τή ζωής σου· όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι και μαζί σου· δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω.
6 Γίνε ισχυρός και ανδρείος· επειδή, εσύ θα κληροδοτήσεις σε τούτον τον λαό τη γη, που ορκίστηκα στους πατέρες τους να τους δώσω.
7 Μόνον γίνε ισχυρός και υπερβολικά ανδρείος, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο, που ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, σε πρόσταξε· μη παρεκκλίνεις απ’ αυτόν δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι με σύνεση, παντού όπου κι αν πας.
8 Αυτό το βιβλίο τού νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, αλλά σ’ αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα μέσα σ’ αυτό· επειδή, τότε θα ευοδώνεσαι στον δρόμο σου, και τότε θα φέρεσαι με σύνεση.
9 Δεν σε προστάζω εγώ; Γίνε ισχυρός και ανδρείος· μη φοβηθείς ούτε να δειλιάσεις· επειδή, μαζί [είναι] σου ο Κύριος ο Θεός σου, όπου κι αν πας.
10 ΚΑΙ ο Ιησούς πρόσταξε τους άρχοντες του λαού, λέγοντας:
11 Περάστε μέσα από το στρατόπεδο, και προστάξτε τον λαό, λέγοντας: Ετοιμάστε εφόδια για τον εαυτό σας· επειδή, μετά από τρεις ημέρες θα διαβείτε αυτόν τον Ιορδάνη, για να μπείτε μέσα να κληρονομήσετε τη γη, που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε σας για να την κληρονομήσετε.