3 Απριλίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Να γεμίζουμε με το Άγιο Πνεύμα! (Μάθημα 13ο)

Περιάλης Αντώνης –  Να γεμίζουμε με το Άγιο Πνεύμα! (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη – 03/04/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 5:11-21 (Μάθημα 13ο)

11 και να μη συγκοινωνείτε στα άκαρπα έργα τού σκότους, μάλλον δε και να ελέγχετε.
12 Eπειδή, εκείνα που γίνονται απ’ αυτούς κρυφά, είναι αισχρό και να τα λέει κανείς·
13 όλα, όμως, καθώς ελέγχονται από το φως, γίνονται φανερά· επειδή, κάθε τι που φανερώνεται είναι φως.
14 Γι’ αυτό, λέει: Σήκω επάνω εσύ που κοιμάσαι, και αναστήσου από τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο Xριστός.
15 Nα προσέχετε, λοιπόν, πώς να περπατάτε ακριβώς· όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί,
16 εξαγοραζόμενοι τον καιρό, επειδή οι ημέρες είναι πονηρές.
17 Γι’ αυτό, να μη γίνεστε άφρονες, αλλά να καταλαβαίνετε τι είναι το θέλημα του Kυρίου.
18 Kαι να μη μεθάτε με κρασί, στο οποίο υπάρχει ασωτία· αλλά, να γίνεστε πλήρεις με το Πνεύμα,
19 μιλώντας μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές, τραγουδώντας και ψάλλοντας με την καρδιά σας στον Kύριο·
20 ευχαριστώντας πάντοτε για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Kυρίου Iησού Xριστού·
21 καθώς ο ένας θα υποτάσσεται στον άλλον με φόβο Θεού.