20 Ιανουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Να ζήσουμε κι εμείς μια καινούργια ζωή!

Περιάλης Αντώνης – Να ζήσουμε κι εμείς μια καινούργια ζωή!

Ομιλία Πριν το Βάπτισμα – 20/01/2019

Προς Ρωμαίους 6:3-5

3 Ή αγνοείτε ότι, όσοι βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του;
4 Συνταφήκαμε, λοιπόν, μαζί του διαμέσου τού βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα τού Πατέρα, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή.
5 Επειδή, αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί του ως προς την ομοιότητα του θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και ως προς την ομοιότητα της ανάστασης·