17 Νοεμβρίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Νικηφόρα αποτελέσματα της πίστης! (Μάθημα 21ο)

Περιάλης Αντώνης – Νικηφόρα αποτελέσματα της πίστης! (Μάθημα 21ο)

Τετάρτη – 17/11/2021

Περικοπή: Προς Εβραίους 11:12-22

12 Γι’ αυτό, και από έναν, μάλιστα νεκρωμένον, γεννήθηκαν σαν τα αστέρια τού ουρανού κατά το πλήθος, σαν την άμμο που [είναι] κοντά στην άκρη τής θάλασσας, η οποία δεν μπορεί να απαριθμηθεί.
13 Με πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις, αλλά αφού τις είδαν από μακριά, και πείστηκαν, και τις εγκολπώθηκαν, και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επάνω στη γη.
14 Δεδομένου ότι, αυτοί που λένε αυτού τού είδους [τα πράγματα], δείχνουν ότι ζητούν πατρίδα.
15 Και αν θυμόνταν εκείνη από την οποία βγήκαν, θα έβρισκαν καιρό να επιστρέψουν.
16 Τώρα, όμως, επιθυμούν μια καλύτερη, δηλαδή, επουράνια· γι’ αυτό, ο Θεός δεν ντρέπεται γι’ αυτούς, να λέγεται Θεός τους· επειδή, ετοίμασε γι’αυτούς πόλη.
17 Με πίστη, ο Αβραάμ, όταν δοκιμαζόταν, πρόσφερε τον Ισαάκ· και πρόσφερε τον μονογενή του, εκείνος που αποδέχθηκε τις υποσχέσεις,
18 προς τον οποίο ειπώθηκε ότι: «Στον Ισαάκ θα κληθεί σε σένα σπέρμα»·
19 κάνοντας τον συλλογισμό ότι ο Θεός μπορεί και από τους νεκρούς να [τον] σηκώσει· γι’ αυτό και τον πήρε πίσω, παραβολικά.
20 Με πίστη ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ησαύ για τα μελλοντικά πράγματα.
21 Με πίστη ο Ιακώβ, καθώς πέθαινε, ευλόγησε κάθε έναν από τους γιους τού Ιωσήφ, και προσκύνησε [στηριζόμενος] επάνω στην άκρη τής ράβδου του.
22 Με πίστη ο Ιωσήφ καθώς πέθαινε προανήγγειλε για την έξοδο των γιων Ισραήλ, και παρήγγειλε για τα κόκαλά του.