11 Οκτωβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός σε σκανδάλισε ποτέ;

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός σε σκανδάλισε ποτέ;

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 15/10/2017

Ιωάννου Α’ 2:10

10 Εκείνος που αγαπάει τον αδελφό του μένει μέσα στο φως, και σκάνδαλο σ’ αυτόν δεν υπάρχει.