24 Μαρτίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς! (Μάθημα 10ο)

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς! (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη  24/03/2021

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  4:1-5 (Μάθημα 10ο)

1 Παραγγέλλω, λοιπόν, εγώ επίσημα σε σένα μπροστά στον Θεό, και στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πρόκειται να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, κατά την επιφάνειά του και τη βασιλεία του·
2 κήρυξε τον λόγο· επίμενε έγκαιρα, άκαιρα· έλεγξε, επίπληξε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδασκαλία.
3 Επειδή, θα ‘ρθει καιρός, όταν δεν θα υποφέρουν την υγιαίνουσα διδασκαλία· αλλά, θα συγκεντρώσουν στον εαυτό τους έναν σωρό δασκάλους, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, για να    γαργαλίζονται στην ακοή·
4 και από μεν την αλήθεια θα αποστρέψουν την ακοή τους, προς δε τους μύθους θα εκτραπούν.
5 Εσύ, όμως, αγρύπνα σε όλα, κακοπάθησε, εργάσου έργο ευαγγελιστή, τη διακονία σου κάνε πλήρη.