21 Νοεμβρίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς προσευχήθηκε για σένα!

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς προσευχήθηκε για σένα!

Κυριακή – 21/11/2021

Περικοπή: Κατά Ιωάννην 17:1-11

1 Αυτά μίλησε ο Ιησούς, και ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό, και είπε: Πατέρα, ήρθε η ώρα· δόξασε τον Υιό σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου·
2 καθώς του έδωσες εξουσία επάνω σε κάθε σάρκα, για να δώσει αιώνια ζωή σε όλους όσους έδωσες σ’ αυτόν.
3 Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό, και [εκείνον] τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό.
4 Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη· το έργο, που μου έδωσες να κάνω, το τελείωσα.
5 Και, τώρα, εσύ Πατέρα, δόξασέ με κοντά σου, με τη δόξα που είχα κοντά σε σένα, πριν γίνει ο κόσμος.
6 Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, που μου έδωσες από τον κόσμο. Δικοί σου ήσαν, και τους έδωσες σε μένα, και φύλαξαν τον λόγο σου.
7 Τώρα, γνώρισαν ότι όλα όσα μου έδωσες είναι από σένα·
8 επειδή, τα λόγια που μου έδωσες, τα έδωσα σ’ αυτούς· κι αυτοί δέχθηκαν, και γνώρισαν αληθινά ότι από σένα εξήλθα· και πίστεψαν ότι εσύ με απέστειλες.
9 Εγώ γι’ αυτούς παρακαλώ· δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για [εκείνους] τους οποίους μου έδωσες, επειδή δικοί σου είναι.
10 Και όλα τα δικά μου, δικά σου είναι, και τα δικά σου, δικά μου· και δοξάστηκα μέσα σ’ αυτούς.
11 Και δεν είμαι πλέον μέσα στον κόσμο, αλλά αυτοί είναι μέσα στον κόσμο, και εγώ έρχομαι σε σένα. Πατέρα άγιε, φύλαξέ τους στο όνομά σου, αυτούς που μου έδωσες, για να είναι ένα, όπως εμείς.