21 Ιουνίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Ο καταστατικός χάρτης της πνευματικής απελευθέρωσης! (Μάθημα 1ο)

Περιάλης Αντώνης – Ο καταστατικός χάρτης της πνευματικής απελευθέρωσης! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 21/06/2017

Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 1:1-5 (Μάθημα 1ο)

1 Ο ΠΑΥΛΟΣ, απόστολος όχι από ανθρώπους ούτε διαμέσου ανθρώπου, αλλά διαμέσου τού Ιησού Χριστού, και του Θεού Πατέρα, που τον ανέστησε από τους νεκρούς,
2 και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, προς τις εκκλησίες τής Γαλατίας·
3 χάρη να είναι σε σας και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα, και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό,
4 που έδωσε τον εαυτό του εξαιτίας των αμαρτιών μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας·
5 στον οποίο ας είναι η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.