8 Σεπτεμβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Ο Κύριος θα ρίξει φως στα κρυμμένα!

Περιάλης Αντώνης – Ο Κύριος θα ρίξει φως στα κρυμμένα!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 08/09/2019

 Προς Κορινθίους Α’ 4:5-6

5 Ώστε, μη κρίνετε τίποτε προ καιρού, μέχρις ότου έρθει ο Κύριος· ο οποίος και θα φέρει στο φως τα κρυφά που υπάρχουν στο σκοτάδι, και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών· και τότε ο έπαινος θα γίνει στον κάθε έναν από τον Θεό.
6 Κι αυτά, αδελφοί, τα μετέφερα στον εαυτό μου και στον Απολλώ ως παράδειγμα, για σας· για να μάθετε διαμέσου τού παραδείγματός μας να μη φρονείτε περισσότερο από ό,τι είναι γραμμένο, για να μη υπερηφανεύεστε ο ένας υπέρ τού ενός, ενάντια στον άλλον.