1 Απριλίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Ο Σταυρός του Χριστού απέναντι στην οποιαδήποτε θρησκεία! (Μάθημα 8ο)

Περιάλης Αντώνης – Ο Σταυρός του Χριστού απέναντι στην οποιαδήποτε θρησκεία! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη 01/04/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κολοσσαείς 2:13-23 (Μάθημα 8ο)

13 Κι εσάς, που ήσασταν νεκροί στα αμαρτήματα και στην ακροβυστία τής σάρκας σας, σας ζωοποίησε μαζί του, καθώς σας συγχώρεσε όλα τα πταίσματα,
14 όταν εξάλειψε το χειρόγραφο με τα διατάγματα, που ήταν εναντίον σας, και το αφαίρεσε από το μέσον, καρφώνοντάς το επάνω στον σταυρό·
15 και αφού απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τις καταντρόπιασε δημόσια, όταν, επάνω του, θριάμβευσε εναντίον τους.
16 Ας μη σας κρίνει, λοιπόν, κανένας για φαγητό ή για ποτό ή για λόγον γιορτής ή νεομηνίας ή σαββάτων·
17 που είναι σκιά των μελλοντικών πραγμάτων, το σώμα όμως [είναι] τού Χριστού.
18 Κανένας ας μη σας στερήσει το βραβείο, με προσποίηση ταπεινοφροσύνης, και με θρησκεία των αγγέλων, ασχολούμενος με πράγματα που δεν είδε, φουσκώνοντας μάταια από τον νου τής σάρκας του,
19 και μη κρατώντας την κεφαλή, [τον Χριστό], από τον οποίο ολόκληρο το σώμα διαμέσου των αρμών και συνδέσμων, καθώς διατηρείται και καθώς συνδέεται, αυξάνει σύμφωνα με την αύξηση του Θεού.
20 Αν, λοιπόν, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό από τα στοιχεία τού κόσμου, γιατί, ενώ ζείτε μέσα στον κόσμο, υποβάλλετε τον εαυτό σας σε διατάγματα:
21 Μη πιάσεις, μη γευθείς, μη αγγίξεις·
22 τα οποία όλα φθείρονται με τη χρήση· σύμφωνα με τα εντάλματα και τις διδασκαλίες των ανθρώπων;
23 Τα οποία έχουν μονάχα μια φαινομενική πλευρά σοφίας, σε εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και σκληραγώγηση του σώματος, χωρίς να έχουν σε καμιά τιμή την ευχαρίστηση της σάρκας.