21 Μαρτίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός θα δώσει τη διέξοδο! Μάθημα (20ο)

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός θα δώσει τη διέξοδο! Μάθημα (20ο)

Τετάρτη 21/3/2018

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 10:11-22  Μάθημα (20ο)

11 Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα σ’ εκείνους, και γράφτηκαν για τη νουθεσία μας, στους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων.
12 Ώστε, εκείνος που νομίζει ότι στέκεται, ας βλέπει μη πέσει.
13 Πειρασμός δεν σας κατέλαβε, παρά μονάχα ανθρώπινος· όμως, είναι πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε περισσότερο από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε.
14 Γι’ αυτό, αγαπητοί μου, φεύγετε από την ειδωλολατρεία.
15 Μιλάω σαν σε φρόνιμους· [αυτό] που λέω κρίνετέ [το] εσείς.
16 Το ποτήρι τής ευλογίας, που ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία τού αίματος του Χριστού; Ο άρτος, που κόβουμε, δεν είναι κοινωνία τού σώματος του Χριστού;
17 Επειδή, ένας άρτος, ένα σώμα είμαστε οι πολλοί· δεδομένου ότι, όλοι από τον έναν άρτο μετέχουμε.
18 Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα· αυτοί που τρώνε τις θυσίες, δεν είναι κοινωνοί τού θυσιαστηρίου;
19 Τι λέω, λοιπόν; Ότι το είδωλο είναι κάτι; Ή, ότι το ειδωλόθυτο είναι κάτι; Όχι·
20 αλλά, εκείνα που θυσιάζουν τα έθνη, τα θυσιάζουν στα δαιμόνια, και όχι στον Θεό· και δεν θέλω, εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων.
21 Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήρι τού Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων· δεν μπορείτε να είστε μέτοχοι στο τραπέζι τού Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμονίων.
22 Ή θέλουμε να διεγείρουμε τον Κύριο σε ζηλοτυπία; Μήπως είμαστε ισχυρότεροι απ’ αυτόν;