15 Σεπτεμβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Οι αδύνατοι και οι δυνατοί!

Περιάλης Αντώνης – Οι αδύνατοι και οι δυνατοί!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 15/09/2019

Προς Ρωμαίους 15:1-3

1 Οφείλουμε, μάλιστα, εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσουμε στον εαυτό μας·
2 αλλά, κάθε ένας από μας ας αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή.
3 Δεδομένου ότι, και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά όπως είναι γραμμένο: «Οι ονειδισμοί, αυτών που ονείδιζαν εσένα, έπεσαν επάνω μου».