15 Ιανουαρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Οι αγαπητές αδελφές Ευοδία και Συντύχη! (Μάθημα 11ο)

Περιάλης Αντώνης – Οι αγαπητές αδελφές Ευοδία και Συντύχη! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 15/01/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Φιλιππησίους 4:1-5 (Μάθημα 11ο)

1 Γι’ αυτό, αδελφοί μου, αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφάνι μου, έτσι να στέκεστε στον Κύριο, αγαπητοί.
2 ΠΑΡΑΚΑΛΩ την Ευωδία, παρακαλώ και τη Συντύχη, να φρονούν το ίδιο εν Κυρίω.
3 Και παρακαλώ κι εσένα, γνήσιε σύντροφε, να τις βοηθάς, αυτές που συναγωνίστηκαν μαζί μου στο ευαγγέλιο, μαζί και με τον Κλήμη και τους υπόλοιπους συνεργάτες μου, των οποίων τα ονόματα είναι στο βιβλίο τής ζωής.
4 Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε· θα το πω ξανά: Να χαίρεστε.
5 Η επιείκειά σας ας γίνει γνωστή σε όλους τούς ανθρώπους· ο Κύριος είναι κοντά.