16 Δεκεμβρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Οι πρεσβύτεροι που προΐστανται καλά… (Μάθημα 10ο)

Περιάλης Αντώνης – Οι πρεσβύτεροι που προΐστανται καλά… (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη 16/12/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  5:17-25  (Μάθημα 10ο)

17 Οι πρεσβύτεροι, που προϊστανται καλά, ας αξιώνονται με διπλή τιμή· μάλιστα, όσοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία.
18 Επειδή, η γραφή λέει: «Δεν θα βάλεις φίμωτρο στο στόμα βοδιού που αλωνίζει»· και: «Άξιος είναι ο εργάτης τού μισθού του».
19 Κατηγορία ενάντια σε πρεσβύτερο, μη την παραδέχεσαι, εκτός με επιβεβαίωση δύο ή τριών μαρτύρων.
20 Αυτούς που αμαρτάνουν, έλεγχέ τους μπροστά σε όλους, για να έχουν φόβο Θεού και οι υπόλοιποι.
21 Παραγγέλλω σε σένα επίσημα μπροστά στον Θεό και στον Κύριο Ιησού Χριστό και στους εκλεκτούς αγγέλους, να τα φυλάξεις όλα χωρίς μεροληψία, χωρίς να κάνεις τίποτε κατά χάρη.
22 Μη επιθέτεις χέρια, γρήγορα, σε κανέναν, ούτε να γίνεσαι κοινωνός ξένων αμαρτιών· φύλαγε τον εαυτό σου αγνόν.
23 Μη πίνεις πλέον νερό, αλλά να μεταχειρίζεσαι λίγο κρασί για το στομάχι σου και τις συχνές σου ασθένειες.
24 Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι φανερές, και προπορεύονται απ’ αυτούς στην κρίση· σε μερικούς, μάλιστα, και ακολουθούν.
25 Το ίδιο και τα καλά έργα μερικών είναι φανερά· και όσα είναι με άλλον τρόπο, δεν μπορούν να κρυφτούν.