11 Αυγούστου 2019

Περιάλης Αντώνης – Οικοδομή στην αγιώτατη πίστη!

Περιάλης Αντώνης – Οικοδομή στην αγιώτατη πίστη!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 11/08/2019

Ιούδα 1:20-23

20 Εσείς, όμως, αγαπητοί, ενώ θα εποικοδομείτε τον εαυτό σας επάνω στην αγιότατη πίστη σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω,
21 φυλάξτε τον εαυτό σας στην αγάπη τού Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε αιώνια ζωή.
22 Και άλλους μεν ελεείτε, κάνοντας διάκριση·
23 άλλους, δε, σώζετε με φόβο, αρπάζοντάς τους από τη φωτιά, μισώντας και τον μολυσμένο από τη σάρκα χιτώνα.