28 Μαρτίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού! Μάθημα (21ο)

Περιάλης Αντώνης – Όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού! Μάθημα (21ο)

Τετάρτη 28/3/2018

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 10:23-33  Μάθημα (21ο)

23 Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν συμφέρουν· όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν οικοδομούν.
24 Κανένας ας μη ζητάει το δικό του συμφέρον· αλλά κάθε ένας αυτά που συμφέρουν τον άλλον.
25 Κάθε τι που πουλιέται στο κρεοπωλείο να το τρώτε, χωρίς να εξετάζετε τίποτε για τη συνείδηση·
26 επειδή, «του Κυρίου είναι η γη, και το πλήρωμά της».
27 Και αν κάποιος από τους απίστους σάς προσκαλεί, και θέλετε να πάτε, να τρώτε ό,τι σας βάζουν μπροστά σας, χωρίς να εξετάζετε τίποτε για τη συνείδηση.
28 Αν, όμως, κάποιος σας πει: Αυτό είναι ειδωλόθυτο· μη τρώτε, για εκείνον που το φανέρωσε, και για τη συνείδηση· επειδή, «του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμά της».
29 Και λέω συνείδηση όχι τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου· επειδή, γιατί η ελευθερία μου κρίνεται από άλλη συνείδηση;
30 Και αν εγώ μετέχω με ευχαριστία, γιατί να δυσφημούμαι για εκείνο, για το οποίο εγώ αποδίδω ευχαριστία;
31 Είτε, λοιπόν, τρώτε είτε πίνετε είτε κάνετε κάτι, τα πάντα να τα κάνετε προς δόξαν τού Θεού.
32 Μη γίνεστε πρόσκομμα ούτε σε Ιουδαίους ούτε σε Έλληνες ούτε στην εκκλησία τού Θεού·
33 όπως και εγώ, σε όλα αρέσω σε όλους, μη ζητώντας το δικό μου συμφέρον, αλλά εκείνο των πολλών, για να σωθούν.