24 Νοεμβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Ολημερίς διαστρέφουν τα λόγια μου!

Περιάλης Αντώνης – Ολημερίς διαστρέφουν τα λόγια μου!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 24/11/2019

Ψαλμός 56:3-5

3 Την ημέρα που θα φοβηθώ, θα ελπίζω σε σένα·
4 με τον Θεό θα αινέσω τον λόγο του·
στον Θεό έλπισα· δεν θα φοβηθώ· τι θα μου κάνει ο άνθρωπος;
5 Κάθε ημέρα αλλάζουν τα λόγια μου· όλοι οι συλλογισμοί τους είναι εναντίον μου για κακό.