8 Ιουνίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Όποιος αγαπάει τη ζωή… (Μάθημα 9ο)

Περιάλης Αντώνης – Όποιος αγαπάει τη ζωή… (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη – 08/06/2022

Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 3:8-16

8 ΚΑΙ, τέλος, γίνεστε όλοι ομόφρονες, με συμπάθεια, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες·
9 μη αποδίδοντας κακό αντί για κακού ή λοιδορία αντί λοιδορίας· αλλά, το αντίθετο, [αποδίδοντας] ευλογίες· μια που ξέρετε ότι σε τούτο προσκληθήκατε, για να κληρονομήσετε ευλογία·
10 «επειδή, όποιος θέλει να αγαπάει τη ζωή, και να δει αγαθές ημέρες, ας σταματήσει τη γλώσσα του από κακό, και τα χείλη του από το να μιλούν δόλο.
11 Ας ξεκλίνει από κακό, και ας πράξει αγαθό· ας ζητήσει ειρήνη, και ας την ακολουθήσει.
12 Επειδή, τα μάτια τού Κυρίου [είναι] επάνω στους δικαίους, και τα αυτιά του στη δέησή τους· το πρόσωπο, όμως, του Κυρίου [είναι] ενάντια σ’ αυτούς που πράττουν [τα] κακά».
13 Και ποιος θα σας κακοποιήσει, αν γίνετε μιμητές τού αγαθού;
14 Αλλά, αν και πάσχετε για τη δικαιοσύνη, [είστε] μακάριοι, «και τον φόβο τους μη φοβηθείτε ούτε να ταραχθείτε»,
15 αλλά «αγιάστε τον Κύριο τον Θεό» μέσα στις καρδιές σας· και [να είστε] πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με πραότητα και φόβο, προς καθέναν που ζητάει από σας λόγο για την ελπίδα που [είναι] μέσα σας·
16 έχοντας αγαθή συνείδηση, ώστε, ενώ σας καταλαλούν ως κακοποιούς, να καταντροπιαστούν αυτοί που συκοφαντούν την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή.