20 Οκτωβρίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Όταν φανερωθεί, να έχουμε παρρησία!

Περιάλης Αντώνης – Όταν φανερωθεί, να έχουμε παρρησία!

Τετάρτη – 19/10/2022

20 Κι εσείς έχετε χρίσμα από τον Άγιο, και τα γνωρίζετε όλα.
21 Δεν σας έγραψα επειδή δεν γνωρίζετε την αλήθεια, αλλά επειδή τη γνωρίζετε, και επειδή κάθε ψέμα δεν είναι από την αλήθεια.
22 Ποιος είναι ο ψεύτης, παρά αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός; Αυτός είναι ο αντίχριστος, αυτός που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό.
23 Καθένας που αρνείται τον Υιό δεν έχει ούτε τον Πατέρα· [εκείνος που ομολογεί τον Υιό έχει και τον Πατέρα].
24 Εκείνο, λοιπόν, που εσείς ακούσατε εξαρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μένει μέσα σας αυτό που ακούσατε εξαρχής, κι εσείς θα μένετε στον Υιό και στον Πατέρα.
25 Κι αυτή είναι η υπόσχεση, που αυτός υποσχέθηκε σε μας: Την αιώνια ζωή.
26 Αυτά σας [τα] έγραψα γι’ αυτούς που σας πλανούν.
27 Κι εσείς, το χρίσμα που λάβατε απ’ αυτόν, μένει μέσα σας, και δεν έχετε ανάγκη κάποιος να σας διδάσκει· αλλά, όπως σας διδάσκει το ίδιο το χρίσμα για όλα, [έτσι] και είναι αλήθεια και δεν είναι ψέμα· και καθώς σας δίδαξε, θα μένετε σ’ αυτόν.
28 Και τώρα, παιδάκια, μένετε σ’ αυτόν· ώστε, όταν φανερωθεί, να έχουμε παρρησία και να μη ντροπιαστούμε απ’ αυτόν κατά την παρουσία του.
29 Εφόσον γνωρίζετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε, επίσης, ότι και καθένας που πράττει τη δικαιοσύνη, έχει γεννηθεί απ’ αυτόν.