4 Σεπτεμβρίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Όταν ο Χριστός έβγαζε τα δαιμόνια…

Περιάλης Αντώνης – Όταν ο Χριστός έβγαζε τα δαιμόνια…

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 04/09/2022

Περικοπή: Κατά Μάρκον 9: 22- 27

22 Και πολλές φορές τον έρριξε και σε φωτιά και στα νερά, για να τον εξολοθρεύσει· αλλά, αν μπορείς κάτι, βοήθησέ μας, δείχνοντας σπλάχνα επάνω μας.
23 Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτόν, το: Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σ’ αυτόν που πιστεύει.
24 Κι αμέσως ο πατέρας τού παιδιού, κράζοντας με δάκρυα, έλεγε: Πιστεύω, Κύριε· βοήθα με στην απιστία μου.
25 Και ο Ιησούς βλέποντας ότι τρέχει προς τα εκεί κόσμος, επιτίμησε το ακάθαρτο πνεύμα, λέγοντας σ’ αυτό: Το πνεύμα, το άλαλο και το κουφό, εγώ σε προστάζω: Βγες απ’ αυτόν, και στο εξής μη μπεις μέσα σ’ αυτόν.
26 Και το πνεύμα, αφού έκραξε, και τον σπάραξε πολύ, βγήκε· και έγινε σαν νεκρός, ώστε πολλοί έλεγαν ότι πέθανε.
27 Ο Ιησούς, όμως, πιάνοντάς τον από το χέρι, τον σήκωσε· και σηκώθηκε.