19 Ιανουαρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Πάντα είναι στην εξουσία μου…

Περιάλης Αντώνης – Πάντα είναι στην εξουσία μου…

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 19/01/2020

Προς Κορινθίους Α’ 6:12

12 Όλα είναι στην εξουσία μου, όμως όλα δεν συμφέρουν· όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε.