18 Μαΐου 2022

Περιάλης Αντώνης – Πάροικοι και παρεπίδημοι ! (Μάθημα 6ο)

Περιάλης Αντώνης – Πάροικοι και παρεπίδημοι ! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη – 18/05/2022

Σειρά Μαθημάτων: Πέτρου Α’ 2:9-14

9 Εσείς, όμως, [είστε] «γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο», λαός τον οποίο [ο Θεός] απέκτησε, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως·
10 οι οποίοι άλλοτε δεν [ήσασταν] λαός, τώρα όμως είστε λαός τού Θεού· οι οποίοι [άλλοτε] δεν είχατε ελεηθεί, τώρα όμως ελεηθήκατε».
11 Αγαπητοί, [σας] παρακαλώ, ως ξένους και παρεπίδημους, να απέχετε από τις σαρκικές επιθυμίες, οι οποίες αντιμάχονται ενάντια στην ψυχή·
12 να έχετε καλή τη διαγωγή σας ανάμεσα στα έθνη, ώστε, ενώ σας καταλαλούν σαν κακοποιούς, από τα καλά έργα, όταν [τα] δουν, να δοξάσουν τον Θεό κατά την ημέρα τής επίσκεψης.
13 Υποταχθείτε, λοιπόν, σε κάθε ανθρώπινη διάταξη για τον Κύριο· είτε σε βασιλιά, ως υπερέχοντα,
14 είτε σε ηγεμόνες, ως αποστελλόμενους απ’ αυτόν για εκδίκηση μεν των κακοποιών, [προς] έπαινο όμως των αγαθοποιών·