15 Μαΐου 2019

Περιάλης Αντώνης – Πάθος για την Ιερουσαλήμ (εκκλησία)! (Μάθημα 1ο)

Περιάλης Αντώνης – Πάθος για την Ιερουσαλήμ (εκκλησία)! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 15/05/2019

Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 1:1-4 (Μάθημα 1ο)

1 Λόγια τού Νεεμία, γιου τού Αχαλία. Και κατά τον μήνα Χισλεύ, στον 20ό χρόνο, όταν ήμουν στα Σούσα, στη βασιλεύουσα πόλη,
2 ο Ανανί, ένας από τους αδελφούς μου, ήρθε, αυτός και μερικοί από τη φυλή τού Ιούδα, και τους ρώτησα για τους Ιουδαίους, που διασώθηκαν, οι οποίοι είχαν εναπολειφθεί από την αιχμαλωσία, και για την Ιερουσαλήμ.
3 Και μου είπαν: Οι υπόλοιποι, αυτοί που είχαν εναπολειφθεί από την αιχμαλωσία εκεί στην επαρχία, είναι σε μεγάλη θλίψη και ονειδισμό· και το τείχος τής Ιερουσαλήμ καθαιρέθηκε, και οι πύλες της κατακάηκαν με φωτιά.
4 Και όταν άκουσα αυτά τα λόγια, κάθησα και έκλαψα, και πένθησα για ημέρες, και νήστευα, και προσευχόμουν μπροστά στον Θεό τού ουρανού,