12 Δεκεμβρίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Πεδίο αγιασμού

Περιάλης Αντώνης – Πεδίο αγιασμού

Ομιλία πριν την Κοινωνία – 12/12/2021

Περικοπή: Προς Φιλιππησίους 4:8-9

8 Τέλος, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή, και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε.
9 Εκείνα που και μάθατε, και παραλάβατε, και ακούσατε, και είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε· και ο Θεός τής ειρήνης θα είναι μαζί σας.