3 Ιουλίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Περί σεμνότητας…

Περιάλης Αντώνης – Περί σεμνότητας…

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 03/07/2016

Προς Φιλιππησίους 4:8

8 Τέλος, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή, και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε.