1 Οκτωβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Περί θρησκείας…

Περιάλης Αντώνης – Περί θρησκείας…

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 01/10/2017

Ιακώβου 1: 26-27

26 Αν κάποιος ανάμεσά σας νομίζει ότι είναι θρήσκος, και δεν χαλινώνει τη γλώσσα του, αλλά εξαπατάει την καρδιά του, η θρησκεία του είναι μάταιη.
27 Θρησκεία καθαρή και χωρίς ψεγάδι μπροστά στον Θεό και Πατέρα είναι τούτη: Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις χήρες στη θλίψη τους, και να τηρεί τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο.