8 Μαΐου 2019

Περιάλης Αντώνης – Περιζωσάμενοι, ενδυσάμενοι, υποδησάμενοι ! (Μάθημα 16ο)

Περιάλης Αντώνης –  Περιζωσάμενοι, ενδυσάμενοι, υποδησάμενοι ! (Μάθημα 16ο)

Τετάρτη – 08/05/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 6:10-24 (Μάθημα 16ο)

10 Tέλος, αδελφοί μου, να ενδυναμώνεστε στον Kύριο, και στην κυριαρχική εξουσία τής δύναμής του·
11 ντυθείτε την πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδείες τού διαβόλου·
12 επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου τού αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια.
13 Γι’ αυτό, πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε.
14 Nα σταθείτε, λοιπόν, περιζωσμένοι τη μέση σας με αλήθεια, και ντυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης,
15 και έχοντας φορεμένα στα πόδια τα υποδήματα με την ετοιμασία τού ευαγγελίου τής ειρήνης·
16 πάνω δε απ’ όλα, πάρτε στα χέρια σας την ασπίδα τής πίστης, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη τού πονηρού·
17 και πάρτε τήν περικεφαλαία τής σωτηρίας, και τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο λόγος τού Θεού·
18 προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, με κάθε προσευχή και δέηση, εν Πνεύματι,4 και αγρυπνώντας σ’ αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τούς αγίους.
19 Kαι για μένα, για να μου δοθεί λόγος να ανοίξω το στόμα μου με παρρησία, ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του ευαγγελίου,
20 χάρη τού οποίου είμαι πρέσβης, φορώντας αλυσίδα,για να μιλήσω γι’ αυτό με παρρησία, όπως πρέπει να μιλήσω.
21 Aλλά, για να ξέρετε και εσείς τα δικά μου, τι κάνω, θα σας φανερώσει τα πάντα ο Tυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος στον Kύριο·
22 τον οποίο έστειλα σε σας, ακριβώς γι’ αυτό, για να μάθετε τα όσα σχετίζονται με μας, και να παρηγορήσει τις καρδιές σας.
23 Eιρήνη στους αδελφούς και αγάπη, μαζί με πίστη στον Θεό Πατέρα και στον Kύριο Iησού Xριστό.
24 H χάρη είθε να είναι μαζί με όλους εκείνους που αγαπούν τον Kύριό μας με καθαρότητα.6 Aμήν.