14 Φεβρουαρίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου;

Περιάλης Αντώνης – Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου;

Κυριακή – 14/02/2021

Ψαλμός 24:1-10

1 Ψαλμός τού Δαβίδ. Του Κυρίου είναι η γη, και το πλήρωμά της· η οικουμένη, και όσοι κατοικούν σ’ αυτή.
2 Επειδή, αυτός τη θεμελίωσε επάνω στις θάλασσες, και τη στερέωσε επάνω στα ποτάμια.
3 Ποιος θα ανέβει στο βουνό τού Κυρίου; Και ποιος θα σταθεί στον άγιο τόπο του;
4 Ο αθώος στα χέρια, και ο καθαρός στην καρδιά· εκείνος που δεν έδωσε την ψυχή του σε ματαιότητα, και δεν ορκίστηκε με δολιότητα.
5 Αυτός θα πάρει ευλογία από τον Κύριο, και δικαιοσύνη από τον Θεό τής σωτηρίας του.
6 Αυτή [είναι] η γενεά εκείνων που τον εκζητούν, εκείνων που ζητούν το πρόσωπό σου, [Θεέ] τού Ιακώβ. (Διάψαλμα).
7 Σηκώστε, πύλες, τα κεφάλια σας, και υψωθείτε, αιώνιες πόρτες, και θα μπει μέσα ο Βασιλιάς τής δόξας.
8 Ποιος [είναι] αυτός ο Βασιλιάς τής δόξας; Ο Κύριος ο κραταιός και ο δυνατός, ο Κύριος ο δυνατός σε πόλεμο.
9 Σηκώστε, πύλες, τα κεφάλια σας, και υψωθείτε, αιώνιες πόρτες, και θα μπει μέσα ο Βασιλιάς τής δόξας.
10 Ποιος είναι αυτός ο Βασιλιάς τής δόξας; Ο Κύριος των δυνάμεων· αυτός [είναι] ο Βασιλιάς τής δόξας. (Διάψαλμα).