2 Σεπτεμβρίου 2015

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 8:1-4 (Μάθημα 19ο)

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 8:1-4 (Μάθημα 19ο)

Τετάρτη 02/09/2015

Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 8:1-4 (Μάθημα 19ο)

1 Ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος στον φόνο του. Και κατά την ημέρα εκείνη έγινε μεγάλος διωγμός ενάντια στην εκκλησία που ήταν στα Ιεροσόλυμα· και όλοι διασπάρθηκαν στους τόπους τής Ιουδαίας και της Σαμάρειας, εκτός από τους αποστόλους.
2 Τον δε Στέφανο έφεραν στον τάφο μερικοί ευλαβείς άνδρες, και έκαναν γι’ αυτόν μεγάλον θρήνο.
3 Ο δε Σαύλος κακοποιούσε την εκκλησία, μπαίνοντας σε κάθε σπίτι, και αφού έσερνε άνδρες και γυναίκες, τους παρέδινε στη φυλακή.
4 Εκείνοι μεν, λοιπόν, που διασπάρθηκαν διαπέρασαν τους τόπους, ευαγγελιζόμενοι τον λόγο.