23 Σεπτεμβρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Προσευχή για ελευθερία από άτοπους ανθρώπους! (Μάθημα 4ο)

Περιάλης Αντώνης – Προσευχή για ελευθερία από άτοπους ανθρώπους! (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη 23/09/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Β’  3:1-5 (Μάθημα 4ο)

1 Τέλος, αδελφοί, προσεύχεστε για μας, για να τρέχει ο λόγος τού Κυρίου και να δοξάζεται, καθώς και σε σας,
2 και για να ελευθερωθούμε από τους παράλογους και πονηρούς ανθρώπους· επειδή, η πίστη δεν υπάρχει σε όλους.
3 Πιστός, όμως, είναι ο Κύριος, ο οποίος θα σας στηρίξει και φυλάξει από τον πονηρό.
4 Έχουμε, όμως, πεποίθηση στον Κύριο για σας, ότι εκείνα που σας παραγγέλλουμε, και τα εκτελείτε και θα τα εκτελείτε.
5 Ο δε Κύριος είθε να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη τού Θεού, και στην υπομονή τού Χριστού.