26 Ιανουαρίου 2023

Περιάλης Αντώνης – Προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω…

Περιάλης Αντώνης – Προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω…

Τετάρτη 25/01/2023

17 Αλλά, εσείς, αγαπητοί, θυμηθείτε τα λόγια που από πριν έχουν ειπωθεί από τους αποστόλους τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
18 ότι, σας έλεγαν πως, «στον έσχατο καιρό θάρθουν εμπαίκτες, οι οποίοι θα περπατούν σύμφωνα με τις ασεβείς επιθυμίες τους».
19 Αυτοί είναι εκείνοι που αποχωρίζουν τον εαυτό τους, [είναι άνθρωποι] ζωώδεις, οι οποίοι Πνεύμα δεν έχουν.
20 Εσείς, όμως, αγαπητοί, ενώ θα εποικοδομείτε τον εαυτό σας επάνω στην αγιότατη πίστη σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω,
21 φυλάξτε τον εαυτό σας στην αγάπη τού Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε αιώνια ζωή.
22 Και άλλους μεν ελεείτε, κάνοντας διάκριση·
23 άλλους, δε, σώζετε με φόβο, αρπάζοντάς [τους] από τη φωτιά, μισώντας και τον μολυσμένο από τη σάρκα χιτώνα.
24 Σ’ αυτόν, όμως, που μπορεί να σας φυλάξει άπταιστους, και να σας στήσει μπροστά στη δόξα του, χωρίς ψεγάδι, με αγαλλίαση,
25 στον μόνο σοφό Θεό, τον Σωτήρα μας, [ας είναι] δόξα και μεγαλοσύνη, κυριαρχία και εξουσία, και τώρα και σε όλους τούς αιώνες. Αμήν.