17 Ιουνίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Προσκύνηση μόνο στον Θεό!

Περιάλης Αντώνης – Προσκύνηση μόνο στον Θεό!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 17/06/2018

Αποκάλυψη 22:8-9

8 Και εγώ ο Ιωάννης είμαι αυτός που τα είδα αυτά και τα άκουσα· και όταν τα άκουσα και τα είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά από τα πόδια τού αγγέλου, που μου τα έδειχνε αυτά.
9 Και μου λέει: Πρόσεχε, μη το κάνεις αυτό· επειδή, εγώ είμαι σύνδουλός σου, και των αδελφών σου των προφητών, κι αυτών που τηρούν τα λόγια αυτού τού βιβλίου· τον Θεό προσκύνησε.