10 Σεπτεμβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Σεβασμός, ευλάβεια και πρακτικές οδηγίες.

Περιάλης Αντώνης – Σεβασμός, ευλάβεια και πρακτικές οδηγίες.

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 10/09/2017

Προς Εβραίους 12:28

28 Γι’ αυτό, παραλαμβάνοντας μια ασάλευτη βασιλεία, ας κρατάμε τη χάρη, διαμέσου τής οποίας να λατρεύουμε ευάρεστα τον Θεό, με σεβασμό και ευλάβεια.