9 Φεβρουαρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Στέκομαι στην πόρτα και κρούω!

Περιάλης Αντώνης – Στέκομαι στην πόρτα και κρούω!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 09/02/2020

Αποκάλυψη 3:20

20 Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα και κρούω· αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σ’ αυτόν, και θα δειπνήσω μαζί του κι αυτός μαζί μου.